Missie

De missie van Stichting Casa-Gemert is het bundelen van krachten en verdelen van taken die tot leiden naar  het realiseren van de doelstelling met inachtneming van de visie die daar achter zit.

Om een toekomstbestendige leef- en woonomgeving in stand te houden zodat iemand met een stoornis in het autistisch spectrum een zelfstandig leven kan leiden vergt een inspanning die één enkel persoon of ouderpaar niet in stand kan houden.

Door samenwerking wordt het makkelijker de vele werkzaamheden te verrichten die nodig zijn om een beschermde woonvorm te behouden. Door samen te overleggen met eensgezinden  worden dilemma’s makkelijker te dragen. Door elkaars talent en expertise te delen komen we verder in de wirwar van wettelijke en juridische jungles. Door elkaar op te vangen als het even niet gaat, blijft toch alles doorgaan. Dat zijn de krachten die moeten leiden naar een gelukkig en zorgeloos leven voor de bewoners.