Welkom

bij Stichting CASA-Gemert

Casa-Gemert is een (kleinschalige) woonvoorziening in Gemert waar 15 jongvolwassenen begeleid zelfstandig wonen. Ons appartementencomplex bestaat uit 15 appartementen en 1 gezamenlijke ruimte. Ouderinitiatief Casa-Gemert is opgezet door de ouders van een aantal van de huidige bewoners. Alle ouders zijn, ieder op zijn/haar eigen manier, nauw betrokken bij het geheel. Onze bewoners hebben allemaal de diagnose autisme (ASS).  Zij hebben een PGB vanuit de WLZ of de WMO waarmee collectief de zorg wordt ingekocht.  Hun appartement huren ze bij Stichting Goed Wonen. Zorg en wonen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op deze manier wordt een beschermde woonomgeving geboden. De bewoners hebben een dag-invulling, zoals werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk of studie.

Binnen Casa-Gemert werkt een enthousiast professioneel team van persoonlijk begeleiders en een gastvrouw  die in dienst zijn van zorgaanbieder SELF (Amarant) en de hele dag aanwezig zijn. ’s Nachts kunnen bewoners, indien nodig, contact opnemen met een telefonische achterwacht. De begeleiding wordt, in samenspraak binnen de driehoek bewoner, ouders en persoonlijk begeleider, afgestemd op de individuele zorgvraag. Heb je interesse in onze mooie combinatie van zorg en wonen, neem dan contact met ons op via één van de onder het kopje Contact genoemde emailadressen.

Onder het kopje Contact vind je ook een korte versie van onze aanmeldingsprocedure en ons bewonersprofiel.

Ouderinitiatief Stichting Casa-Gemert

casa embleem in de hal

aanzicht voorzijde CASA pand