Aanmeldingsprocedure

Korte versie Aanmeldingsprocedure

Heb je interesse in onze mooie combinatie van zorg en wonen, neem dan contact met ons op via één van de onder het kopje Contact genoemde emailadressen.
Na ontvangst van de aanmelding volgt per mail schriftelijke informatie.
Indien je daarna nog belangstelling hebt, worden een informatief en een
kennismakingsgesprek met jou en je ouders/vertegenwoordigers
gepland bij CASA-Gemert met leden van de Werkgroep Wachtlijst.
Daarna volgt een huisbezoek van iemand uit het begeleidingsteam van
CASA.
Als uit deze gesprekken blijkt dat je (op termijn) bij CASA kunt komen
wonen, volgt een screening door zorgverlener SELF waarin bekeken
wordt of CASA je de juiste begeleiding kan bieden en of je past binnen
de bewonersgroep.
Voorwaarde voor wonen bij CASA is dat je ouders/vertegenwoordigers
betrokken zijn en een actieve rol gaan spelen binnen CASA. Bestuur,
ouders en team beslissen of zij passen binnen het ouderinitiatief.