Organisatie

Het organiseren van een ouderinitiatief is geen sinecure.

Er zijn beleid vormende, uitvoerende en controlerende lagen. Rekening houdend met het sociaal-maatschappelijk idealisme en de wettelijke rechten en verplichtingen zijn werkzaamheden verdeeld in een aantal kerntaken en deelgebieden.

Wij kunnen ons voorstellen dat u van bovenstaande alinea niet veel wijzer wordt. Wij af en toe ook niet in het woud van steeds veranderende regelgeving en ingewikkelde wetten. Daarom is ons ouderinitiatief  opgebouwd uit verschillende lagen en onderverdeeld in deeltaken.

De ouders verrichten onbezoldigde werkzaamheden ten behoeve van het in stand houden van de stichting. Persoonlijke interesses en kennis worden ingezet daar waar het tot zijn recht komt. Het is onmogelijk dat iedereen overal van weet. Het is de kracht van het ouderinitiatief dat men elkaar daar in helpt en ondersteunt.

Dit hoofdstuk ORGANISATIE  bestaat uit de volgende onderdelen: