Doelstelling

Het streven van Stichting Casa-Gemert is het realiseren en in stand houden van een toekomstbestendig leef- en  woonomgeving voor haar bewoners met een autistisch spectrum stoornis (ASS).

Het leven met ASS is niet eenvoudig.

De wetenschap stelt dat het menselijk brein drie miljoen prikkels per seconde verwerkt.  Het verschil tussen een autist en een “normaal” persoon is de verwerking daarvan. Een normaal brein filtert de meeste prikkels en plaatst de overgebleven informatie in geordende pakketjes. Oorzaak en gevolg zijn verbonden in een logische lijn.

Bij iemand met ASS worden die prikkels niet gefilterd. Alles komt in één grote ongeordende hoop  terecht. Daardoor kan het zijn dat er informatie vermist raakt, achterblijft en zelfs niet verwerkt wordt. Met als gevolg dat “autistische personen raar gedrag vertonen”. Althans in de ogen van de “normale wereld”. Maar omdat ASS nu eenmaal in de minderheid is hebben ze hulp nodig bij de aanpassing naar ons dagelijks leven. Kort gezegd; ze hebben iemand nodig die hen  helpt bij het ordenen van die miljoenen prikkels.

chaos_blokken4

gesymboliseerde chaos in het hoofd bij autisme

Blokken-orde

gesymboliseerde orde en netheid in ‘normaal’ brein