Ouderinitiatief Stichting Casa-Gemert

Een ouderinitiatief is een burgerparticipatie pur sang.  Vanuit hun sociaal maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en door het veranderende klimaat in de institutionele zorgsector hebben een aantal ouders met een gemeenschappelijk belang hun krachten gebundeld.

In ons geval, Stichting Casa-Gemert, betekent dit dat een dertigtal ouders een woonomgeving hebben gecreëerd voor hun zoon of dochter met een beperking in het autistisch spectrum.

De organisatie opereert als een coöperatief samenwerkingsverband, aangevoerd door een bestuur. Vanuit de algemene ledenvergadering waarin alle ouders zitting hebben worden visie, missie en beleid gevormd om te komen tot een levensbestendige en beschermde woonomgeving voor de bewoners.
Vanuit diverse werkgroepen worden verschillende taken aangestuurd die variëren van bestuurlijke zaken tot het volgen van de ontwikkelingen in de zorgsector tot het organiseren van facilitaire diensten. Hierbij vervult ieder ouder één of meerdere taken die het best bij hem/haar past en in zijn/haar vermogen ligt.

Foto's 2013-03-23 12.31.34 AM

Feestelijk moment tijdens de ALV