Wat is ASS?

Het leven met Autisme Spectrum Stoornis is niet eenvoudig.

De wetenschap stelt dat het menselijk brein drie miljoen prikkels per seconde verwerkt.  Het verschil tussen een autist en een “normaal” persoon is de verwerking daarvan. Een normaal brein filtert de meeste prikkels en plaatst de overgebleven informatie in geordende pakketjes. Oorzaak en gevolg zijn verbonden in een logische lijn.

Bij iemand met ASS worden die prikkels niet gefilterd. Alles komt in één grote ongeordende hoop  terecht. Daardoor kan het zijn dat er informatie vermist raakt, achterblijft en zelfs niet verwerkt wordt. Waarnemingen worden niet gestructureerd verwerkt  waardoor functioneren en handelen geen logisch gevolg is.

chaos_blokken4

gesymboliseerde chaos in het hoofd bij autisme

Blokken-orde

gesymboliseerde orde en netheid in ‘normaal’ brein