Privacy verklaring beschikbaar

PRIVACY VERKLARING CASA-Gemert gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. In haar privacy verklaring legt CASA-Gemert welke gegevens worden verwerkt en voor welk doel. De privacyverklaring vindt u onder tabblad CONTACT.

1e lustrum van CASA

29 Maart j.l.  was het 5 jaar geleden dat de eerste bewoners hun sleutel in handen kregen tijdens een officiële bijeenkomst bij Goed Wonen. Deze mijlpaal willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren wij een feestelijke dag op zaterdag 23 juni 2018. In de ochtend zal er een bijeenkomst zijn met een officieel … [Lees verder…]

CASA familiedag 2017

Participatie, medezeggenschap en eigen regie zijn enkele woorden die tegenwoordig veel binnen de zorg gebruikt worden. Maar wat betekent dat voor ons en hoe gaan we ermee om binnen stichting Casa-Gemert? Om dit te ontdekken hebben het team van begeleiders  en de ouders apart van elkaar en gezamenlijk een aantal trainingen gevolgd met als thema … [Lees verder…]

Themadag bij CASA-Gemert

Zorgtransitie, familiezorg en sociale inclusie. Drie toverwoorden die op het moment veelvuldig binnen de zorg te horen zijn. Zo ook binnen onze organisatie stichting Casa-Gemert. Maar wat betekent dat nou? En hoe gaat dat nu binnen Casa in het bijzonder? Om daar meer over te weten te komen organiseerde het team van woonbegeleiders een themadag … [Lees verder…]

Nieuw Jaar 2016: Samen Sterk

Op 6 januari 2016 was er een nieuwjaarsreceptie in de ontmoetingsruimte van stichting Casa-Gemert. De opkomst was groot, bewoners, ouders en woonbegeleiders ontmoette elkaar in een informele setting. Met een glas “champagne” werd een toast uitgebracht op het nieuwe jaar. Tijdens de bijeenkomst werd even stilgestaan bij de behaalde resultaten in 2015. De stichting staat … [Lees verder…]

Brandweer voorlichting in Casa

Sommige bewoners hadden het al eens aangegeven. “Wat moet ik doen als er brand is?” Sinds ze op zichzelf wonen zijn ze er stil bij gaan staan. Als Casa wilden we ze hierbij helpen, maar belangrijker vinden we nog dat de bewoners weten hóe ze brand kunnen voorkomen. Dus organiseerden we een voorlichtingsavond met behulp van … [Lees verder…]